Każdy terapeuta ma swój cennik usług, dostępny poniżej swojego opisu w zakładce Terapeuci: